Våre kunder

Vi er stolte av kundene våre og verdien de tilfører samfunnet. Kundene våre spenner fra små til store selskaper, fra reiselivsnæringen til finans.

Kunder

BankID BankAxept logo
KundeBankID BankAxept

BankID er Norges foretrukne løsning for ID-tjenester, benyttet av offentlige tjenester, banker, forsikringselskaper og mange flere. Savvy bidrar i arbeidet med neste generasjon av BankID sine tjenester.

DNB logo
KundeDNB

DNB er Norges største bank og en nøkkelvirksomhet i norsk økonomi.

Adventure Tech logo
KundeAdventure Tech

Adventure Tech er et norsk teknologiselskap som leverer IT-løsninger til reiselivsbransjen.

Fjord Tours logo
KundeFjord Tours

Fjord Tours AS er en sentral aktør i norsk reiseliv og tilbyr en rekke produkter i Norge. Fjord Tours er en distributør for en rekke andre aktører og har sterk tilknytning til aktører som Tide og Vy. Kjernen av deres virksomhet er salg av pakketurer i Norge, hvor deres mest kjente produkt er Norway in a Nutshell.

Sbanken logo
KundeSbanken

Sbanken er en bank med hovedkontor i Bergen, og er Norges første rene nettbank. Savvy er en del av et team som utvikler neste generasjons nettbank.

imove logo
Kundeimove

Imove er en ny og innovativ abonnementstjeneste for elbil som ofte blir sammenlignet med Spotify for musikk og Netflix for film. Savvy bidrar til utviklingen av deres kjerneplattform.

Quantik logo
KundeQuantik

Quantik er et FinTech-selskap som søker å forenkle alle bedrifters hverdag. Selskapet utfordrer den tradisjonelle måten å håndtere arbeidsflyten rundt inngåelse, signering og oppfølging av avtaler og kontrakter.

Fiskeridirektoratet logo
KundeFiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet er myndighetenes fremste rådgivende og utøvende organ innen fiskeriforvaltningen i Norge. Direktoratets hovedoppgave er planmessig å arbeide for at norsk fiskeri- og havbruksnæring fremmes og utvikles til beste for dem som arbeider i næringen og slik at fiskeressursene på lang sikt gir et optimalt utbytte.